יד עזר לחבר נוסדה ב-1995. ב-2001 הפכה לעמותה רשומה ברשם העמותות.
הרקע להקמתה היה מצבם הכלכלי והחברתי הקשה של ניצולי השואה.
העמותה מפעילה קריית חסד, שבה מתגוררים עשרות רבות של ניצולי שואה שחיו מתחת לקו העוני.
הם זוכים למגורים, שלוש ארוחות ביום ופעילות חברתית מגוונת.
בנוסף מחלקת העמותה מאות ארוחות חמות לניצולי שואה מידי יום.
העמותה אינה מתוקצבת על ידי המדינה ואו הרשויות וכל פעילותה ממומנת ידי תרומות פרטיות.
  • אישור לצורך ניכוי מס 2018

  • אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 2018

  • אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46 למס הכנסה

  • אישור ניהול תקין 2018

  • תעודה לרישומה של עמותה

    תעודה לרישומה של עמותה
  • תעודת מלכ"ר