heende

בנק מזון

 

לעמותת "יד עזר לחבר" קיים בנק מזון אשר מחלק מדי יום מזון יבש לאנשים נזקקים אשר מופנים דרך אגפי הרווחה או מוסדות ונזקקים מוכרים לעמותה שיש להם בעיות ספציפיות באותו יום ומקבלים עזרה מיידית.

מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

עמותת "יד עזר לחבר" פתחה את בנק המזון עקב מעגל העוני הכבד ובעיית המחסור במזון יזם את פרויקט "בנק מזון" אשר נועדה לסייע לנזקקים ע"י חלוקת מזון בעמותה.

מתנדבי בנק המזון פועלים ע"י איסוף מזון לנזקקים המתקיימים בקרב הציבור ותרומת חברות מזון בישראל, המזון נאסף לעמותה ושם הוא נארז בחבילות העמותה ומחולק ישירות לנזקקים המופנים לעמותה.

מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

 

העמותה מחלקת את המזון במקרים הבאים:

  • חלוקה יום יומית לנזקקים אשר מופנים במצב חירום.
  • חלוקת מזון לתינוקות (מטרנות, טיטולים, דייסות וכו')
  • חלוקת מזון בכל החגים הכולל מוצרים בסיסיים+ דברי חלב ומוצרי בשר, ירקות והמזון הנצרך לאותו חג.
  • מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

    מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

    מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

    מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון