heende
יד עזר לחבר נוסדה ב-1995. ב-2001 הפכה לעמותה רשומה ברשם העמותות.
הרקע להקמתה היה מצבם הכלכלי והחברתי הקשה של ניצולי השואה.
העמותה מפעילה קריית חסד, שבה מתגוררים עשרות רבות של ניצולי שואה שחיו מתחת לקו העוני.
הם זוכים למגורים, שלוש ארוחות ביום ופעילות חברתית מגוונת.
בנוסף מחלקת העמותה מאות ארוחות חמות לניצולי שואה מידי יום.
העמותה אינה מתוקצבת על ידי המדינה ואו הרשויות וכל פעילותה ממומנת ידי תרומות פרטיות.

בנק מזון

 

לעמותת "יד עזר לחבר" קיים בנק מזון אשר מחלק מדי יום מזון יבש לאנשים נזקקים אשר מופנים דרך אגפי הרווחה או מוסדות ונזקקים מוכרים לעמותה שיש להם בעיות ספציפיות באותו יום ומקבלים עזרה מיידית.

מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

עמותת "יד עזר לחבר" פתחה את בנק המזון עקב מעגל העוני הכבד ובעיית המחסור במזון יזם את פרויקט "בנק מזון" אשר נועדה לסייע לנזקקים ע"י חלוקת מזון בעמותה.

מתנדבי בנק המזון פועלים ע"י איסוף מזון לנזקקים המתקיימים בקרב הציבור ותרומת חברות מזון בישראל, המזון נאסף לעמותה ושם הוא נארז בחבילות העמותה ומחולק ישירות לנזקקים המופנים לעמותה.

מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

 

העמותה מחלקת את המזון במקרים הבאים:

  • חלוקה יום יומית לנזקקים אשר מופנים במצב חירום.
  • חלוקת מזון לתינוקות (מטרנות, טיטולים, דייסות וכו')
  • חלוקת מזון בכל החגים הכולל מוצרים בסיסיים+ דברי חלב ומוצרי בשר, ירקות והמזון הנצרך לאותו חג.
  • מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

    מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

    מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון

    מרכז חלוקת המזון בחיפה. צילום: מקס ילינסון