המרכז הלוגיסטי ומוקד החרום בעמותת יד עזר לחבר

לזכרה והנצחה של מאי נעים ז"ל

שנקטפה בטרם עת ב-7 באוקטובר 2023

תשלום באמצעות פאייבוקס
תשלום באמצעות ביט
נגישות