שקיפות כספית – 2021

מסמכים עדכניים בנושא שקיפות כספית וניהול כספי העמותה: תעודת מלכ"ר, תעודה לרישום עמותה, ניהול תקין, אישור לניכוי מס, אישור ניהול פנקסים, טופס 46 ועוד.

מסמכים עדכניים לשנת 2019 לגבי שקיפות כספית וניהול כספי העמותה.

קישור לצפייה במסמכים:

2021

טופס 46 עדכני לשנת 2023 2

ניהול תקין 2021 2

סעיף 2.4 – אישור ניהול ספרים