שקיפות כספית

מסמכים עדכניים בנושא שקיפות כספית וניהול כספי העמותה: תעודת מלכ"ר, תעודה לרישום עמותה, ניהול תקין, אישור לניכוי מס, אישור ניהול פנקסים, טופס 46 ועוד.

מסמכים עדכניים לשנת 2019 לגבי שקיפות כספית וניהול כספי העמותה.

קישור לצפייה במסמכים:

 

2021

טופס 46 עדכני לשנת 2023 2

ניהול תקין 2021 2

סעיף 2.4 – אישור ניהול ספרים

 

2020

טופס 46 עד 2020

 

2019

תעודה לרישום עמותה 2019

אישור ניהול פנקסים 2019

תעודת מלכר 2019

ניהול תקין 2019

אישור לניכוי מס 2019

אישור לצורך ניכוי מס 2018
אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 2018
אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46 למס הכנסה
אישור ניהול תקין 2018
תעודה לרישומה של עמותה
תעודת מלכ"ר