תרומה לסוכות

לתרומה לסוכות באתר בחרו:

חג הסוכות:

סוכות הוא חלק משלושת הרגלים ונחגג במשך שבוע.

ארבעת המצוות:

ישיבה בסוכה – בליל החג הראשון מצווה לאכול בסוכה. הסוכה צריכה להיות עשויה משלוש דפנות. הסכך צריך להיות צפוף, כדי שרוב שטח הסוכה יהיה מוצל. עושים בסוכה 'קידוש', מברכים "לישב בסוכה" ו"שהחיינו". לאחר מכן עד שמחת- תורה אוכלים כל ארוחה בסוכה.

ארבעת המינים – מקיימים מצווה זו בכל יום מימי החג, חוץ מיום שבת. לפיכך כאשר היום הראשון של חג הסוכות חל בשבת, אין נוטלים לולב ואתרוג ביום זה, אלא מתחילים במצווה זו רק ביום הראשון של חול-המועד. אוחזים בלולב בסוכה (עם ההדסים והערבות) ביד ימין ומברכים "על נטילת לולב". אחר-כך לוקחים ביד שמאל את האתרוג ומברכים "שהחיינו". בסיום הברכה מצמידים את האתרוג ללולב ומנענעים אותם לעבר ארבע רוחות השמים. (מברכים "שהחיינו" רק בפעם הראשונה השנה). יש לקיים את המצווה מזריחת השמש ועד שקיעתה.

נשים פטורות ממצוות ישיבה בסוכה ונטילת לולב, אך הן יכולות לקיימן ולברך עליהן.

שמחת בית-השואבה – מצווה חשובה וייחודית לשמוח בחג הסוכות. לכן עורכים בכל לילה שמחות וריקודים, זכר לשמחה שהיתה בבית-המקדש – "שמחת בית-השואבה", שעליה נאמר: "מי שלא ראה שמחת בית השואבה לא ראה שמחה מימיו".

הושענא-רבה וחביטת הערבות – זהו היום שבו נגמר דין העולם. הגם שהדין נחתם ביום הכיפורים. אבל הקדוש-ברוך-הוא אינו גומר את החתימה ביום-הכיפורים אלא ממתין עד 'הושענה רבה', ואז הוא מעניק לנו ולכל ישראל "גמר חתימה טובה".

בחג הסוכות נידונים על המים, לכן מתפללים ביום 'השוענא-רבא' על המים וביום זה הנהיגו הנביאים  לחבוט בקרקע  5 חבטות עם 5 ערבות מאוגדות.

תרמו בסוכות למען הנזקקים ועזרו להם לקיים את המצוות ללא דאגה למזון ולחגוג את סוכות כמו כל עם ישראל.

התרומה באשראי / ביט / פייפאל ומוכרת לצורכי מס לפי סעיף 46

 

סכום התרומה: יש לבחור סכום כנדיבות לבכם.

לתרומה לסוכות באתר בחרו:

תפריט
נגישות