שר הרווחה מר יצחק הרצוג מברך את פעילי עמותת יד עזר לחבר

  1. ראשי
  2. יד עזר TV
  3. שר הרווחה מר יצחק הרצוג מברך את פעילי עמותת יד עזר לחבר

שר הרווחה מר יצחק הרצוג מברך את פעילי עמותת יד עזר לחבר.

תפריט
נגישות