transparency
יד עזר לחבר נוסדה ב-1995. ב-2001 הפכה לעמותה רשומה ברשם העמותות.
הרקע להקמתה היה מצבם הכלכלי והחברתי הקשה של ניצולי השואה.
העמותה מפעילה קריית חסד, שבה מתגוררים עשרות רבות של ניצולי שואה שחיו מתחת לקו העוני.
הם זוכים למגורים, שלוש ארוחות ביום ופעילות חברתית מגוונת.
בנוסף מחלקת העמותה מאות ארוחות חמות לניצולי שואה מידי יום.
העמותה אינה מתוקצבת על ידי המדינה ואו הרשויות וכל פעילותה ממומנת ידי תרומות פרטיות.
TV יד עזר
ביום הזכרון לשואה וגבורה, מנכ"ל "יד עזר לחבר" - שמעון סבג, קיבל אות הוקרה על מפעל חיים.

בית מחסה למבוגרים

 

עמותת יד עזר לחבר פתחה בית מחסה למבוגרים עקב ריבוי גדול של ההומלסים אשר אין להם מקום לישון וישנים ברחובות ובגנים ציבוריים ללא שום תנאים מינימלים.

העמותה פתחה להם בית אשר דואג ארעית לכל מחסורם – בית חם אשר בו הם מקבלים מזון חם, מקלחת חמה ביגוד שמיכות ותנורים.

כמו כן אנו עוזרים להם במציאת עבודה כדי שיוכלו לצאת ממעגל העוני ויוכלו לחיות בכבוד.

בית המחסה משמש בית ארעי לתקופה זמנית אשר תעזור למבוגרים לעמוד על הרגליים לעבור את המשבר בו הם מצויים ולחזור לחיים הנורמליים.

"כל המציל נפש בישראל כאילו הציל עולם ומלואו"