transparency
יד עזר לחבר נוסדה ב-1995. ב-2001 הפכה לעמותה רשומה ברשם העמותות.
הרקע להקמתה היה מצבם הכלכלי והחברתי הקשה של ניצולי השואה.
העמותה מפעילה קריית חסד, שבה מתגוררים עשרות רבות של ניצולי שואה שחיו מתחת לקו העוני.
הם זוכים למגורים, שלוש ארוחות ביום ופעילות חברתית מגוונת.
בנוסף מחלקת העמותה מאות ארוחות חמות לניצולי שואה מידי יום.
העמותה אינה מתוקצבת על ידי המדינה ואו הרשויות וכל פעילותה ממומנת ידי תרומות פרטיות.

גלריה

הרחבת הבית החם לנצולי שואה
שיפוץ והרחבת הבית החם לניצולי השואה

שיפוץ והרחבת הבית החם לניצולי השואה
תמונת שיפוץ הבית החם לניצולי שואה

תמונת שיפוץ הבית החם לניצולי שואה
שוטרים העוזרים בשיפוץ והרחבת הבית החם לניצולי השואה

שוטרים העוזרים בשיפוץ והרחבת הבית החם לניצולי השואה
ניצולי השואה בערב ליווי כנרית במועדונית הבית החם

ניצולי השואה בערב ליווי כנרית במועדונית הבית החם
ניצולי השואה בערב ליווי כנרית במועדונית הבית החם

ניצולי השואה בערב ליווי כנרית במועדונית הבית החם
שיפוץ והרחבת הבית החם לניצולי השואה

שיפוץ והרחבת הבית החם לניצולי השואה