כל התרומות לעמותת יד עזר לחבר מוכרות לצרכי מס על פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה.

עמותה “יד עזר לחבר" Copyright ©️ 2022 ע"ר 580381960

נגישות