אישור מוסד ציבורי לענין תרומות לפי סעיף 46 למס הכנסה

יום שלישי, פברואר 13, 2018

כתבה הבאה: הפגנת ניצולי השואה של עמותת "יד עזר לחבר" בחיפה מול ביניין שגרירות פולין בתל אביב, חמישי, 8.2.2018
כתבה קודמת: אישור ניהול תקין 2018