אישור על ניהול פנקסי חשבונות ורשומות 2018

יום רביעי, מרץ 7, 2018
כתבה הבאה: אישור לצורך ניכוי מס 2018
כתבה קודמת: הפגנת ניצולי השואה של עמותת "יד עזר לחבר" בחיפה מול ביניין שגרירות פולין בתל אביב, חמישי, 8.2.2018