שרה זמיר

יום שני, נובמבר 25, 2013

שרה זמיר, ניצולת שואה שחייה כיום בבית החם לניצולי שואה של עמותת יד עזר לחבר, מספרת על הזוועות שעברה בתקופת השואה ועל הרגעים היפים בבית החם.

כתבה הבאה: מוטקה ליבר
כתבה קודמת: ליאה שלק